Ons doel

De gemeente Beemster werkt in de komende jaren toe naar de fusie met de gemeente Purmerend. Waardevol Beemster is een initiatief van en voor inwoners dat de waardevolle Beemster in beeld brengt en de unieke identiteit waarborgt voor de toekomst.

Hoe?

Wat waardevol is, is voor iedereen anders. Dit geldt ook voor wat Beemsterlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld het landschap van de droogmakerij en historische kernen, de leefbaarheid in de dorpen, het verenigingsleven en de gemeenschapszin, de prettige woonomgeving en nabijheid van voorzieningen zoals onderwijs.

Door samen in beeld te brengen wat de waarden van Beemster zijn, is het mogelijk deze te borgen voor de toekomst in de nieuwe gemeente.  Na het ophalen en verwerken van de Beemster Waarden gaan we namelijk in gesprek met de gemeente Purmerend over onze gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente. Die visie wordt opgenomen in het zogenoemde ‘herindelingsontwerp’. Dit document vormt de basis voor het wettelijke traject van fusie en wordt naar verwachting in juni 2019 door de raden van Beemster en Purmerend vastgesteld.

Oproep aan alle inwoners

Deel dat wat voor u waardevol is voor het behoud van de Beemster op de ansichtkaart die u heeft ontvangen en stop hem in één van de ‘Waardevol-Beemster-bussen’. U kunt uw waarde ook digitaal insturen op deze website. Bekijk de inleverpunten.

U kunt uw waarden van Beemster tot maandag 3 december 2018 met ons delen, zodat wij deze kunnen verwerken. In 2019 presenteren wij de eerste resultaten aan de Beemsterlingen, waarna we het proces met de inwoners verder inrichten.

Wat kunt u doen?

U kunt deze oproep delen, aangeven welke inzendingen u het meest waardevol vindt en zelf een waarde insturen.

Vervolg

Na afronding van het proces ‘Waardevol Beemster’ en het opstellen van het herindelingsontwerp volgen nog vele momenten waarop we de verbinding met onze inwoners, ondernemers en organisaties zoeken. De gemeenten Beemster en Purmerend gaan samen verder met het vormgeven van de nieuwe gemeente, waarbij onder andere dienstverlening aan inwoners en de afstand tussen de burger en de gemeente aan de orde zullen komen. Ook daar worden inwoners bij betrokken. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat gaan we als gemeente nog vormgeven.

Breng dat wat voor u het meest waardevol is in beeld!

Voor het behoud van de waardevolle Beemster.

Bekijk inzendingen