Ons doel

De gemeente Beemster werkt in de komende jaren toe naar de fusie met de gemeente Purmerend. Doordat we het waardevolle Beemster in beeld hebben gebracht, is het mogelijk de unieke identiteit te borgen voor de toekomst in de nieuwe gemeente.

Hoe hebben we dat gedaan?

De gemeente is in 2018 gestart met het initiatief ‘Waardevol Beemster’. In september dat jaar ontvingen alle Beemsterlingen een oproep van de gemeente om zich aan te melden als ambassadeur. Eind oktober zijn de ambassadeurs samengekomen en hebben het startsein gegeven. Alle Beemsterlingen ontvingen een brief waarin de ambassadeurs hulp vroegen bij het in beeld brengen van de Beemster. Door het massaal online insturen van waarden, tekeningen te maken en ansichtkaarten te schrijven, hebben de Beemsterlingen laten zien waar zij zo van houden en willen behouden. De belangrijkste Beemster waarden zijn het groene en open landschap, het karakteristiek en uniek werelderfgoed, het dorpse karakter met daarbij passende voorzieningen en de betrokkenheid en gemeenschapszin onder elkaar.

Waarom?

Wat waardevol is, is voor iedereen anders. Door het ophalen van de waarden van de Beemsterlingen laten we onze gezamenlijke stem horen. Alle opgehaalde waarden worden gebundeld in een boek, dat we begin 2019 aanbieden aan Joyce van Beek, burgemeester van Beemster. Deze waarden gebruikt de gemeente Beemster in het fusieproces met de gemeente Purmerend, voor het behoud van de waardevolle Beemster.

Hoe verder?

De gemeente Beemster gaat in gesprek met de gemeente Purmerend over de gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente. Die visie wordt opgenomen in het zogenoemde ‘herindelingsontwerp’. Dit document vormt de basis voor het wettelijke traject van de fusie en wordt naar verwachting in juni 2019 door de raden van Beemster en Purmerend vastgesteld.

Na het opstellen van het herindelingsontwerp volgen nog vele momenten waarop de verbinding met inwoners, ondernemers en organisaties gezocht wordt. De gemeenten Beemster en Purmerend gaan samen aan de slag met het vormgeven van de nieuwe gemeente, waarbij onder andere dienstverlening aan inwoners en het bewaken dat er geen grote afstand komt tussen burger en gemeente, aan de orde komen. Ook daar worden inwoners bij betrokken. Hoe dat er precies uit gaat zien, gaat de gemeente nog bepalen.

De waarden van Beemster in beeld

Voor het behoud van de waardevolle Beemster.

Bekijk inzendingen